• art 2017

Natuurwerkdag Kroondomein Het Loo Boswachterij Uddel

UDDEL    -    De jaarlijkse natuurwerkdag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 4 november. Ook Kroondomein Het Loo Boswachterij Uddel doet weer mee aan deze activiteit.

De bedoeling op de Natuurwerkdag bestaat uit het beperken van de natuurlijke boomopslag op de heide nabij Uddel. Dit hele gebied is ongeveer 250 hectare groot als onderdeel van de boswachterij Uddel (totaal 3600ha.) et complexwelke oppervlakte veel teveel is voor 1 natuurwerkdag. We zullen ons dan ook beperken tot een klein deel van deze oppervlakte, zeg maar zo`n 5 ha. maximaal. Dit deel ligt aan de westzijde van het heidecomplex en wordt lokaal aangeduid met de naam: "het Lage Veld". Er is hier sprake van veel bosvorming in de vorm van natuurlijke bezaaiing met berk en grove den. Het gaat deze dag met name om de jonge dennetjes van nu maximaal 3 jaar oud, maar de meeste zijn net 2 jaar. Deze kunnen nu dan ook nog makkelijk met de hand uitgetrokken worden. Je zou het ook plukken kunnen noemen. Door ze met wortel en al te plukken zullen ze niet verder groeien. De uitgetrokken boompjes kunnen omdat ze nog kjlein zijn gewoon in het terrein achterblijven waarna ze snel zullen verdrogen en verrotten. Zouden we deze bosvorming zijn gang laten gaan zou dit betekenen dat de heide geleidelijk zal verdwijnen onder een natuurlijk bos van berk en den.

Werkzaamheden

De jonge bomen moeten met wortel en al uitgetrokken worden zodat er geen hergroei plaatsvindt. Ook de steviger bomen en struiken moeten verwijderd worden. Deze werkzaamheden kunnen alleen of met zijn tweeën uitgevoerd worden. De wortelkluit wordt los gestoken en vervolgens kunt u de boom of de struik uit de grond trekken. De bomen en struiken met schone wortelkluit blijven ter plekke achter, zodat de kluit uitdroogt en hergroei onmogelijk is.

Tijd

Van 09.00 tot 15.30, 4 november 2017

Locatie

nabij `t Hof 41 Uddel, Gelderland

We verzamelen bij

`t Hof 200 meter voorbij nr.41 wildrooster 200 meter ná ’t Hof 41, Gelderland

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

jonge vliegdennetjes plukken

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Tieke Poelen t.poelen@kdhl.nl 06-22208382

of de provinciale coordinator

Esther van den Berge e.vandenberge@landschapsbeheergelderland.nl 026 3537 444

Deze locatie wordt georganiseerd door

Kroondomein Het Loo

Koffie, thee, lunch

Koffie & thee aanwezig, lunch zelf meenemen

Plaats een reactie


Laat een bericht achter

  • Over ons

    Uddel.info is een site waar je het heden en verleden over Uddel kunt vinden. De ondernemers uit Uddel staan erop. De meesten met een link naar de site van het desbetreffende bedrijf.

    Het verenigingsleven mag natuurlijk niet ontbreken. Verder de verschillende instanties, zoals, brandweer, gezondheidszorg, kerken en scholen.

  • Twitter

  • Facebook

203