• herv. kerk 3a

Uitnodiging van de Hervormde Gemeente Uddel

Geachte dorpsbewoner,

 

De herbouw van de toren van de Hervormde gemeente nadert zijn voltooiing. Verblijd met de grote betrokkenheid vanuit ons dorp zijn wij, als College van kerkrentmeesters, dankbaar dat het bouwproces goed verlopen is en dat er inmiddels weer een prachtige nieuwe toren mag staan.

Alle reden om God de Heere dankbaar te zijn en Hem de eer te geven voor deze zegeningen.

 

Op  D.V. zaterdag 14 oktober willen wij daarom als gemeente een Dankstond houden waarbij u als betrokken gever van harte uitgenodigd wordt. De aanvang is om 19.00 uur in het kerkgebouw van de Hervormde gemeente, Garderenseweg 2 te Uddel.

 

Hoogachtend

 

Namens het College van Kerkrentmeesters

Van de Hervormde gemeente te Uddel

 

C. Jansen (voorzitter)

Oudedijk 15

3888MP Uddel

Email     : chr.jansen@outlook.com

 

E. van Vliet (secretaris)

Meervelderweg 55A

3888MS  Uddel

Email     : bartus.vanvliet@outlook.com

Plaats een reactie


Laat een bericht achter

  • Over ons

    Uddel.info is een site waar je het heden en verleden over Uddel kunt vinden. De ondernemers uit Uddel staan erop. De meesten met een link naar de site van het desbetreffende bedrijf.

    Het verenigingsleven mag natuurlijk niet ontbreken. Verder de verschillende instanties, zoals, brandweer, gezondheidszorg, kerken en scholen.

  • Twitter

  • Facebook

203