Wees zichtbaar! Adverteer op Uddel.info

Op deze website hebben we diversie mogelijkheden gecreeerd om uw bedrijf of vereniging zichtbaar te maken en zodoende te promoten. Er is een lijst met bedrijven, stichtingen en verenigingen zodat dorpsgenoten en gasten/bezoekers altijd de juiste informatie kunnen vinden. Probeer er zelf ook aan mee te werken dat uw gegevens correct vermeld staan op deze website. 


Advertenties
Naast een basisvermelding kunt u uw bedrijf aanbevelen door een banner te plaatsen achter uw adresgegevens. Deze advertentiemogelijkheid is exclusief voor de leden van de OVU. U kunt hierbij denken aan een tijdloze aanbieding waarin u uw zaak aanbeveelt aan consumenten en bedrijven. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om op diverse posities commerciele aanbiedingen te plaatsen, eventueel met een tijdelijk karakter. 

Klik hier voor de tarievenkaart

 

Opmaak
Dreamdesigner kan tegen geringe vergoeding een banner/advertentie voor u ontwerpen en plaatsen. 

Gegevens wijzigen
Zijn uw gegevens gewijzigd? Heeft u een ander telefoonnummer of emailadres? Laat het ons weten!

Contactgegevens
Voor alle zaken over het wijzigen van uw gegevens, adverteren en tarieven kunt u contact opnemen met:
Dreamdesigner
Sam van de Ridder
Telefoon: (0577) 491 189
Email: info@dreamdesigner.nl

  • Over ons

    Uddel.info is een site waar je het heden en verleden over Uddel kunt vinden. De ondernemers uit Uddel staan erop. De meesten met een link naar de site van het desbetreffende bedrijf.

    Het verenigingsleven mag natuurlijk niet ontbreken. Verder de verschillende instanties, zoals, brandweer, gezondheidszorg, kerken en scholen.

  • Twitter

  • Facebook

215