• oud nieuws 2

1976 - Uddel protesteert

UDDEL    -    Het college van b. en w. heeft de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met een wijziging van de Algemene Politieverordening. Hierdoor wordt het niet langer strafbaar, middelen te verkopen die de zwangerschap onderbreken. Het gaat hier met name om het plaatsen van condoomautomaten. Het college zegt in zijn aanbeveling dat het hiermee tegemoet wil komen aan de veranderde opvattingen op dit terrein van de samenleving.

Naar aanleiding hiervan hebben de kerken van het plaatsje Uddel, dat tot de gemeente Apeldoorn behoort, geprotesteerd tegen de plaatsing van deze automaten in hun dorp. Ook de SGP-kiesvereniging en de vereniging „Uddels Belang'' hebben schriftelijk bezwaar aangetekend bij het gemeentebestuur van Apeldoorn. De drie kerken baseren zich evenals de SGP-kiesvereniging op Gods woord, waarin gesproken wordt van een verder indammen van de onzedelijkheid en niet een propageren ervan.

Samen met Uddels Belang wijzen zij er ook nog op, dat de meerderheid van de bevolking van Uddel er tegen is.

Uddels Belang voert verder nog aan dat het bezwaren geeft op het milieugebied.

Bovenstaande was te lezen in de krant in december 1976.  

Plaats een reactie


Laat een bericht achter

  • Over ons

    Uddel.info is een site waar je het heden en verleden over Uddel kunt vinden. De ondernemers uit Uddel staan erop. De meesten met een link naar de site van het desbetreffende bedrijf.

    Het verenigingsleven mag natuurlijk niet ontbreken. Verder de verschillende instanties, zoals, brandweer, gezondheidszorg, kerken en scholen.

  • Twitter

  • Facebook

203