• toekomst woningbouw

College werkt aan toekomst woningbouw in dorpen

APELDOORN    -   Het college van burgemeester en wethouders werkt aan de woningbouw in de Apeldoornse dorpen. Dat is de strekking van het raadsvoorstel zoals B en W dat inmiddels naar de gemeenteraad hebben gestuurd. “Wij moeten met elkaar aan de bak. Er bestaan aanzienlijke knelpunten in de dorpen. Er is met name een gebrek aan goedkope woningen. Dit maakt het lastig voor starters en éénpersoonshuishoudens om een woning te kopen".

In het voorstel wordt per dorp de woningbouwplanning in kaart gebracht. "Wij hebben hierbij rekening gehouden met onder andere de demografische ontwikkeling van het dorp, de woningmarkt en de woonwensen die er zijn”, aldus Stukker.

De keuze van het college om het woningbouwplan voor de dorpen voor twee jaar vast te leggen heeft enerzijds te maken met de (snel) veranderende marktomstandigheden en anderzijds met de nog op te stellen omgevingsvisie Apeldoorn. Deze laatste moet straks voor Apeldoorn en dorpen op hoofdlijnen een lange termijn visie geven voor onze fysieke leefomgeving, waaronder ruimtelijke ordening, verkeer, water, milieu en natuur. De verwachting is dat deze visie, omstreeks 2020 wordt vastgesteld. Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad een besluit neemt over het voorstel.

Benieuwd hoe die toekomst er voor Uddel uitziet, wat betreft de woningbouw.

 

bron: gemeente Apeldoorn - www.apeldoorn.nl

Plaats een reactie


Laat een bericht achter

  • Over ons

    Uddel.info is een site waar je het heden en verleden over Uddel kunt vinden. De ondernemers uit Uddel staan erop. De meesten met een link naar de site van het desbetreffende bedrijf.

    Het verenigingsleven mag natuurlijk niet ontbreken. Verder de verschillende instanties, zoals, brandweer, gezondheidszorg, kerken en scholen.

  • Twitter

  • Facebook

203