• gemeente apeldoorn

Concept structuurvisie Uddel herziening 1

APELDOORN/UDDEL   -   Van 21 mei 2015 tot en met 17 juni 2015 ligt het concept van de Structuurvisie Uddel herziening 1 met identificatiecode NL.IMRO.0200.sv1008 ter inzage. Het concept betreft een aanpassing, waarmee het via restrictief maatwerk mogelijk wordt om in bijzondere gevallen bebouwing aan de dorpsranden van en op open plekken in Uddel toe te staan.

Tijdens de periode waarin het concept van de Structuurvisie Uddel herziening 1 ter inzage ligt kan iedereen een inspraakreactie over de conceptvisie geven. Dat kan op de volgende manieren:

• schriftelijk: stuur uw reactie naar de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn,
onder vermelding van 'reactie over concept structuurvisie Uddel herziening 1'.
Uw reactie moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
 

• mondeling: maak een afspraak met mevrouw M. Vincken, tel. (055) 580 2395.

Het indienen van digitale inspraakreacties is niet mogelijk.

De digitale structuurvisie herziening 1 is te raadplegen via onze website  www.apeldoorn.nl/inzage

Het concept van de Structuurvisie Uddel herziening 1 ligt ook ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over de structuurvisie.

Het digitale concept van de structuurvisie herziening 1 kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op

www.apeldoorn.nl/stadhuis.

De concept-structuurvisie ligt ook ter inzage in het Blanke Schot, Garderenseweg 33 in Uddel.

Plaats een reactie


Laat een bericht achter

  • Over ons

    Uddel.info is een site waar je het heden en verleden over Uddel kunt vinden. De ondernemers uit Uddel staan erop. De meesten met een link naar de site van het desbetreffende bedrijf.

    Het verenigingsleven mag natuurlijk niet ontbreken. Verder de verschillende instanties, zoals, brandweer, gezondheidszorg, kerken en scholen.

  • Twitter

  • Facebook

203