• collecte hersenstichting 3

De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers

UDDEL   -   Van 29 januari tot 3 februari 2018 vond in Uddel de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen.

 

Deze enthousiaste inzet heeft € 696,27 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.

 

Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

 

Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 tnv Hersenstichting, Den Haag.

 

Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.

 

Plaats een reactie


Laat een bericht achter

  • Over ons

    Uddel.info is een site waar je het heden en verleden over Uddel kunt vinden. De ondernemers uit Uddel staan erop. De meesten met een link naar de site van het desbetreffende bedrijf.

    Het verenigingsleven mag natuurlijk niet ontbreken. Verder de verschillende instanties, zoals, brandweer, gezondheidszorg, kerken en scholen.

  • Twitter

  • Facebook

203