• nieuws ub

Geen openbare vergadering in 2016

UDDEL   -   Dit jaar organiseert Uddels Belang geen openbare vergadering. Uddels Belang heeft ervoor gekozen deze vergadering niet door te laten gaan vanwege beperkte inhoud. Er is geen externe spreker en veel zaken zijn het afgelopen jaar al gecommuniceerd via www.uddel.info  We beseffen dat we hiermee trouwe bezoekers van onze vergaderingen mogelijk teleurstellen, maar vergaderen om het vergaderen heeft geen zin. Uiteraard zal onze ledenvergadering in het voorjaar van 2017 wel doorgaan.

Via dit verslag willen we u informeren over een aantal lopende zaken.

Veel zaken zijn afgelopen jaar de revue gepasseerd. Tijdens de laatste ledenvergadering hebben we hiervan al verslag gedaan.

Onderhanden projecten zijn Het Klompenpad, verbeteren N310, woningbouw, glasvezel netwerk, onderhoud wegen Uddel, Uddelermeer

Het klompenpad is nagenoeg gereed. Hiervoor is een zeer actieve werkgroep bezig geweest, die momenteel het pad aan het inrichten zijn. Zoals u hebt kunnen lezen op uddel.info en in De Band zal dit pad 21 januari 2017 feestelijk geopend gaan worden. Verdere informatie volgt via uddel.info.

Ongetwijfeld heeft u gemerkt dat de verkeersdrukte in Uddel behoorlijk hoog geweest is de afgelopen weken. Veel wegen zijn onderhanden genomen waardoor er allerlei omleidingsroutes waren. Vooral tijdens de afsluiting van de Flevoweg kwam er veel verkeer door Uddel. Hopelijk is deze overlast niet voor niets geweest en leidt dit tot goed berijdbare provinciale wegen in onze omgeving. Ook de N310 is buiten de kom van Uddel goed opgeknapt, al hebben we als Uddels Belang nog wel wat zaken te bespreken met de provincie hierover. Dit overleg is gepland in december. We bespreken dan wat zaken omtrent verkeersveiligheid. Wat betreft de N310 in de bebouwde kom is het laatste woord nog niet gezegd. Al drie jaar zijn we met de provincie bezig om deze weg opgeknapt te krijgen. Deze moet verbeterd en vergroent worden. Het is met name lastig om de juiste mensen van de provincie aan tafel te krijgen. Daarnaast is de provincie, in tegenstelling tot de gemeente, niet gewend om met belangengroeperingen te overleggen. Met gemeente Apeldoorn zijn de contacten juist heel erg goed.

Als Uddels Belang zijn we inmiddels aan het nadenken over woningbouw in de toekomst. Dus na voltooiing Aardhuis en De Veluwte. De gemeente heeft zelf geen grond in Uddel, daarom zal Uddels Belang in 2017 gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. De huidige woningbouwprojecten lopen zeer voorspoedig. Plan Aardhuis zal “veel eerder” zijn voltooid dan verwacht.

Momenteel loopt er een onderzoek om glasvezel aan te leggen in het buitengebied van de Noord-Veluwe. Zoals u wellicht gelezen heeft zijn hier landelijk ook wat ontwikkelingen in dus wat precies staat te gebeuren is nog niet duidelijk. Verwachting is dat we u met de ledenvergadering verder kunnen informeren.

Alle wegen in de bebouwde kom van Uddel zullen de komende jaren worden omgevormd naar klinkerweg. De eerste resultaten zijn reeds zichtbaar, naar mening van Uddels Belang ziet het er niet slecht uit. Vooral de Heegderweg en Markveldweg waren aan de broodnodige opknapbeurt toe. Uiteraard geeft dit overlast in ons dorp, maar werkzaamheden zonder overlast is onmogelijk. We hebben bij de gemeente erop aangedrongen om helder, duidelijk en tijdig te communiceren met aanwonenden en belanghebbenden.

Binnenkort kunt u onze nieuwe wervingsfolder verwachten. In 2017 willen we graag ons ledenbestand uitbreiden. Het is goed voor Uddel wanneer Uddels Belang breed gedragen wordt door de bevolking. Mede omdat in Gemeente Apeldoorn vanuit de gemeenteraad (zoals we vorige week hoorden) stemmen opgaan om te bezuinigen op dorps en wijkraden.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben neem dan gerust contact op!!

Rest ons nog u goede kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2017 te wensen.

Bestuur Uddels Belang

Plaats een reactie


Laat een bericht achter

  • Over ons

    Uddel.info is een site waar je het heden en verleden over Uddel kunt vinden. De ondernemers uit Uddel staan erop. De meesten met een link naar de site van het desbetreffende bedrijf.

    Het verenigingsleven mag natuurlijk niet ontbreken. Verder de verschillende instanties, zoals, brandweer, gezondheidszorg, kerken en scholen.

  • Twitter

  • Facebook

203