• 1 juli 17 - 2
  • 1 juli 17 - 1

Grote gift voor herbouw toren Hervormde Kerk Uddel

UDDEL    -    Zaterdagmorgen, 1 juli 2017, mocht een afvaardiging van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Kerk in Uddel een prachtige gift in ontvangst nemen voor de herbouw van de toren van de hervormde kerk.

Het voltallige bestuur, van de sinds kort opgeheven Christelijk Gemengde Zangvereniging Con Amore uit Uddel, overhandigden aan de voorzitter van het college, Chris Jansen en de secretaris van het college, Bartus van Vliet, een cheque met daarop het fantastische bedrag van € 6750,00. De, inmiddels, oud-voorzitter van Con Amore, Johan van Sabben schreef ter plekke het bedrag op de cheque.

De beide heren waren er stil van, dat ze zo'n groot bedrag in ontvangst mochten nemen. Zij waren er dan ook zeer blij mee. Het College van Kerkrentmeestes had een tegenvaller te incasseren gekregen wat betreft de inkomsten voor de herbouw van de toren. "De subsidie van de provincie is bijna geheel weggevallen, door nieuwe beleidsrichtlijnen wat betreft restauratie/herbouw van monumenten. Het was zo dat de provincie de subsidie van de gemeente verdubbelde, maar de nieuwe richtlijnen zijn met terugwerkende kracht ingegaan op 1 januari 2017. Dus wij zijn heel blij met de gift die we nu ontvangen hebben van Con Amore", zei Bartus van Vliet.

Stond de teller voor de herbouw van de toren al een tijdje op 86%, met het wegvallen van bijna de gehele subsidie van de provincie en de gift van Con Amore mag de teller weer stijgen boven de 86%.

Plaats een reactie


Laat een bericht achter

  • Over ons

    Uddel.info is een site waar je het heden en verleden over Uddel kunt vinden. De ondernemers uit Uddel staan erop. De meesten met een link naar de site van het desbetreffende bedrijf.

    Het verenigingsleven mag natuurlijk niet ontbreken. Verder de verschillende instanties, zoals, brandweer, gezondheidszorg, kerken en scholen.

  • Twitter

  • Facebook

203