• nieuwbouw kroonheim - 1
  • nieuwbouw kroonheim - 2

In 2019 start nieuwbouw Kroonheim

UDDEL   -   De voorbereidingen zijn gestart! Kroonheim in Uddel, een locatie van Stichting Zorg Adullam, gaat nieuw bouwen. De huidige gebouwen zijn dusdanig verouderd dat vervanging nodig is. Deze nieuwbouw creëert ruimte voor nieuwe cliënten en biedt mogelijkheden om de ruimtes zodanig in te richten dat het beter aansluit bij de behoeften van cliënten om hen zoveel mogelijk het ‘gewone leven’ te laten ervaren. De sloop en nieuwbouw wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Hardeman uit Lunteren.

Op het huidige terrein wordt een nieuw woongebouw en een nieuw dagactiviteitencentrum gerealiseerd. De verwachting is dat in januari 2019 de sloop gaat beginnen en in februari wordt gestart met de bouw van het nieuwe woongedeelte. In dit gebouw is plaats voor 6 woongroepen. Bijzonder is dat één van deze groepen een logeergroep wordt, waardoor er op Kroonheim plaats zal zijn voor acht logees.

Wanneer deze bouw is afgerond zal op de plek van het oude woongebouw het nieuwe dagactiviteitencentrum worden gebouwd. Dit dagactiviteitencentrum bestaat uit 4 activiteitengroepen, een werkplaats en een winkeltje. Dit hele project is in samenwerking met A&E Architecten uit Bunnik voor het ontwerp en Born Architecten uit Sommelsdijk voor de uitvoering.    

Stichting Zorg Adullam

Adullam is een groeiende identiteitsgeboden organisatie voor het bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De Bijbel, samen met de Drie Formulieren van Enigheid, stempelt die identiteit en is het richtsnoer voor haar normen en waarden. Adullam verleent binnen 16 zorglocaties zorg aan ruim 445 zorgvragers. Meer dan 500 medewerkers bieden in de diverse dagactiviteitencentra, woonvoorzieningen, logeerhuizen en instellingen voor intensieve 24-uurszorg begeleiding, verzorging, behandeling en verpleging.

Meer informatie vindt u op www.adullamzorg.nl.

Tekst en afbeelding: Stichting Zorg Adullam

Plaats een reactie


Laat een bericht achter

  • Over ons

    Uddel.info is een site waar je het heden en verleden over Uddel kunt vinden. De ondernemers uit Uddel staan erop. De meesten met een link naar de site van het desbetreffende bedrijf.

    Het verenigingsleven mag natuurlijk niet ontbreken. Verder de verschillende instanties, zoals, brandweer, gezondheidszorg, kerken en scholen.

  • Twitter

  • Facebook

203