• DSC_1272
 • DSC_1199
 • DSC_1203

Koninklijke onderscheiding Eef van Roekel - de Ridder

UDDEL    -    Vrijdag 12 juni 2015 zal een dag zijn voor Eef van Roekel - de Ridder die zij niet gauw zal vergeten. Was de thema-avond voor de vrijwilligers van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel deze keer in Het Blanke Schot, en niet in de 'thuisbasis' de Koningin Wilhelminahof. Dat was al bijzonder, maar dat Eef van Roekel ook nog een shet stralende middelpunt van de avond zou worden, dat had ze niet verwacht. Ze wou niet te veel in het zonnetje gezet worden, want "we doen het met z'n allen als vrijwilligers" is haar credo. Maar ze kwam er niet onderuit. Zo rond kwart voor negen vrijdagavond kwamen twee van kinderen en kleinkind met verdere familie de zaal van het dorpshuis binnen. Twee van haar zoons konden, jammer genoeg, niet aanwezig zijn. De één woont in Nieuw Zeeland en de ander was voor zijn werk in Rusland. Maar zij zullen ongetwijfeld met hun gedachten in Uddel zijn geweest. Eef van Roekel was totaal overrompeld dat haar familie aanwezig was, maar misschien nog meer toen daar achter aan burgemeester Berends binnen kwam met zijn ambtsketen om. De burgemeester ging bij haar aan tafel zitten en als een 'burgervader' ging hij, zoals wij burgemeester Berends kennen, een amicaal gesprek aan met Eef van Roekel. Hierna liet burgemeester Berends in zijn toespraak zien dat hij ook een goed 'entertainer' is. Op een mooie humoristische wijze zette hij Eef van Roekel in het zonnetje. De verdiensten die Eef van Roekel heeft gehad voor de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel en daarmee voor de Uddelse samenleving werden sruk voor stuk voor het voerlicht gebracht. Hoe Eef er bij betrokken raakte in 1992 door een welzijnsmarkt te bezoeken en zich opgaf als vrijwilliger. "Een paar jaar later bestuurslid. Meegeholpen bij het tot stand komen van een zorgsteunpunt aan de Essenkamp te komen. Namens de SVHU zat in de Stichting Zorgsteunpunt Koningin Wilhelminahof die in 1996 werd opgericht. Zij zat in de werkgroep Wonen en daarmee sterk betrokken bij de bouw en inrichting van de Koningin Wilhelminahof. Het was bijna een fulltime job." zei de burgemeester. Toen het zorgsteunpunt klaar was werd Eef van Roekel beheerder van het gebouw, van 1998 tot 2007. Zij heeft deelgenomen aan een door de gemeente opgericht projectgroep om te komen tot een Woon Service Gebied Uddel. Zij speelde ook belangrijke rol bij b.v. de wekelijkse 'meer bewegen voor ouderen', bij thema-avonden voor vrijwilligers en mantelzorgers en het opzetten van een informatiepunt in Uddel. Burgemeester berends noemde ook een aantal eigenschappen van Eef van Roekel. "Zij is sociaal bewogen en heeft een zakelijke inslag. Over grenzen heenkijken. Een bruggenbouwer en een belangrijke stem van en voor Uddel".  Voor de gemeente Apeldoorn was Eef van Roekel jarenlang het boegbeeld van de Vrijwillige Hulpdienst in Uddel.

"U wordt, zei burgemeester Berends, gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd".

"Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau".  

1 Reacties


 1. Erna Oosterhoff
  24 juni 2015
  De benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau, heeft Eef dik verdiend. Eef stond altijd klaar als er een "hulp" vraag was. Ze deed wat ze kon. Ook voor de Koningin Wilhelminahof stond ze altijd klaar. Petje af voor haar inzet en haar grote bijdrage aan de bouw van een goede samenleving t.b.v. de bewoners in Uddel.

Laat een bericht achter

 • Over ons

  Uddel.info is een site waar je het heden en verleden over Uddel kunt vinden. De ondernemers uit Uddel staan erop. De meesten met een link naar de site van het desbetreffende bedrijf.

  Het verenigingsleven mag natuurlijk niet ontbreken. Verder de verschillende instanties, zoals, brandweer, gezondheidszorg, kerken en scholen.

 • Twitter

 • Facebook

203