• miljoenclaim nrd riezen

Miljoenenclaim Noord Riezen tegen gemeente Apeldoorn

UDDEL   -   Resim, exploitant van park De Noord Riezen in Uddel heeft een miljoenclaim neergelegd tegen de gemeente Apeldoorn. Dit omdat hij geen kelders mag bouwen. Deze planschadevergoeding is dinsdag 29 november voorgelegd aan de Raad van State.

De gemeente Apeldoorn heeft in een herzieningsplan opgenomen dat onder de recreatiewoningen geen kelders gebouwd mogen worden. Resim zegt hierdoor grote schade te hebben. In het nieuwe plan is ook  een maximale inhoudsmaat van 300 kub. meter vastgelegd. In het vorige bestemmingsplan Buitengebied Agrarische Enclave waren geen inhoudsmaat en ondergronds bouwverbod opgenomen. Volgens Resim gaf het oude bestemmingsplan wel ruimte voor de bouw van kelders onder de 45 woningen.

De rechtbank Glederland heeft vorig jaar het beroep van Resim ongegrond verklaard. Volgens de rechtbank wordt met oppervlak het bewoonde oppervlak bedoeld. Dat was 75 m². In het nieuwe bestemmingsplan is dezelfde maat opgenomen, Resim heeft hierdoor, volgens de rechtbank, geen schade.

Toch heeft de gemeente Apeldoorn Resim, exploitant van de Noord Riezen, een planschadevergoeding betaald van € 187.00,--.

Er volgt een uitspraak van de Raad van State in hoger beroep.

Plaats een reactie


Laat een bericht achter

  • Over ons

    Uddel.info is een site waar je het heden en verleden over Uddel kunt vinden. De ondernemers uit Uddel staan erop. De meesten met een link naar de site van het desbetreffende bedrijf.

    Het verenigingsleven mag natuurlijk niet ontbreken. Verder de verschillende instanties, zoals, brandweer, gezondheidszorg, kerken en scholen.

  • Twitter

  • Facebook

203