• naambord uddel 2

Onderhoud zand- en grintwegen

UDDEL    -    De fractie van D66 in de gemeente Apeldoorn heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld op grond van artikel 24 van het Reglement van Orde betreffende meldpunt zand- en grindpaden.

D66 schrijft: "D66 luistert graag naar de inwoners van Apeldoorn en omliggende dorpen. Recent hebben wij signalen ontvangen over slecht begaanbare zand- en grindpaden in het buitengebied. D66 vermoedt dat de oorzaak hiervan ligt in slecht onderhoud van betreffende paden. Dit wordt door de dorpsbewoners van het buitengebied als erg vervelend ervaren, omdat er kans bestaat op ongelukken en het veel tijd en inzet kost om de gemeente te bewegen gaten op te vullen en nieuw zand/grind te storten. Bovendien kan de gemeente in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld en zelfs strafrechtelijk worden vervolgd voor slecht onderhoud aan de openbare wegen in gevallen dat een gemeente nalatig is veiligheidsmaatregelen te treffen".

Teneinde een beeld te krijgen van de omvang van het probleem, heeft de D66 fractie met hulp van de dorpsraden in kaart gebracht op welke plaatsen op dit thema overlast wordt ervaren. Hieruit kwam wat betreft Uddel het volgende naar voren:

Aan de Soerensesteeg en het Blekemeer tussen de camping en de Uddelermeerweg in Uddel wordt achterstallig onderhoud ervaren.

In de beantwoording geeft men bij de gemeente aan dat er wegen zijn die niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Apeldoorn vallen.

Blekemeer - tussen de camping en de Uddelermeerweg is in beheer van de gemeente Ermelo.

De Soerensesteeg is wel in beheer van de gemeente Apeldoorn.

Voor alle antwoorden van het college op de vragen van D66:

https://apeldoorn.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1200712/schriftelijke_vragen_D66_inzake_meldpunt_zand-_en_grindpaden.pdf  

Plaats een reactie


Laat een bericht achter

  • Over ons

    Uddel.info is een site waar je het heden en verleden over Uddel kunt vinden. De ondernemers uit Uddel staan erop. De meesten met een link naar de site van het desbetreffende bedrijf.

    Het verenigingsleven mag natuurlijk niet ontbreken. Verder de verschillende instanties, zoals, brandweer, gezondheidszorg, kerken en scholen.

  • Twitter

  • Facebook

203