• foto art 8 jun 15

Start Klompenpad Uddel

UDDEL    -    Op 21 mei trof de werkgroep Klompenpad elkaar in restaurant Uddelermeer.  In de werkgroep zitten bewoners (Gijs van Roekel , Corinne Heins, Johan van Sabben), ondernemers (Henriet Hofman, Riex Pot, Arend Versteeg, Hanneke Edink, Corry  van Essen) en een vertegenwoordiger van Uddels Belang, in dit geval Geurt Hop. De voorlopige route zoals die tijdens de startavond op 20 april naar voren kwam is doorgenomen en aangepast. Het streven is dat een zo groot mogelijk deel van de route over onverharde paden gaat. De werkgroep gaat de route per fiets verkennen op donderdagavond 18 juni 2015 tussen 18 en 21 uur. Voor eventuele suggesties en opmerkingen kunt u terecht bij leden van de werkgroep. Wie belangstelling heeft mee te fietsen of deel te nemen aan de werkgroep, stuur een mail aan Martijn Grievink  (m.grievink@landschapsbeheergelderland.nl), die het Klompenpad coördineert vanuit Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Plaats een reactie


Laat een bericht achter

  • Over ons

    Uddel.info is een site waar je het heden en verleden over Uddel kunt vinden. De ondernemers uit Uddel staan erop. De meesten met een link naar de site van het desbetreffende bedrijf.

    Het verenigingsleven mag natuurlijk niet ontbreken. Verder de verschillende instanties, zoals, brandweer, gezondheidszorg, kerken en scholen.

  • Twitter

  • Facebook

203