• toren 11 mrt 2017 - 6
  • toren 11 mrt 2017 - 4
  • toren 11 mrt 2017 - 3

Streven start herbouw toren hervormde kerk in juni

UDDEL    -    Zaterdag 11 maart was er een inloopmorgen / middag bij de Hervormde Kerk in Uddel waar men de plannen kon inzien voor de herbouw van de toren van de hervormde kerk. Van die gelegenheid hebben dan ook veel mensen gebruik gemaakt. Van 10.00 uur tot 14.30 uur heeft het constant doorgelopen met belangstellenden.

Het college van kerkrentmeesters hebben dan uitsluitend positieve reacties mogen ontvangen op de plannen die op tafel lagen. Zij mogen zich gesteund weten door de gehele breedte van de Uddelse bevolking.

Zoals bekend zijn de kosten voor de herbouw van de toren en het onderhoud aan de klok met uurwerken begroot op € 168.000,00. Tot en met 11 maart 2017 is hiervan al 70% toegezegd o.a. door gemeentelijke subsidie en giften. Verder wordt er nog nagedacht over acties om geld bijeen te krijgen voor de herbouw.

Het streven is om in juni te beginnen met de herbouw van de toren.

BIJDRAGE

Metselstenen zijn meestal een belangrijke schakel in de constructie van een bouwwerk en bepalen voor een niet onbelangrijk deel het esthetische aanzien. Ook voor de gevels van de twee nieuw te bouwen torenkolommen zijn er circa 10.000 metselstenen nodig. Het college van kerkrentmeesters zouden het bijzonder op prijs stellen als u hen wilt steunen door één of meer van deze metselstenen symbolisch te kopen voor een bedrag van € 10,- per stuk.

Op deze wijze is uw bijdrage een belangrijke bouwsteen in de herbouw van de toren

 

U kunt hiervoor gebruik maken van de aangehechte machtigingskaart,  die aan de huis aan huis bezorgde flyer zit,  en deze ingevuld inleveren bij of opsturen naar de:

 

Scriba van de Hervormde gemeente Uddel,

Garderenseweg 44, 3888LC Uddel.

 

Wilt u uw koop cq bijdrage rechtstreeks per bank overmaken,

dan is het bankrekeningnummer NL59RABO0383357640

 

t.n.v. Hervormde gemeente Uddel

onder vermelding van “herbouw toren”.

 

Omdat de hervormde gemeente van Uddel een ANBI instelling is, is uw gift aftrekbaar van de belasting.

 

Hervormde gemeente Uddel

 

Scriba G. Schouten

Garderenseweg 44

3888 LC Uddel

RSIN nr: 002531276

 

Contact/informatie:

 

College van kerkrentmeesters

 

Voorztter C. Jansen tel 0577 402026

 

Secretaris E. van Vliet tel 0577 456258

Plaats een reactie


Laat een bericht achter

  • Over ons

    Uddel.info is een site waar je het heden en verleden over Uddel kunt vinden. De ondernemers uit Uddel staan erop. De meesten met een link naar de site van het desbetreffende bedrijf.

    Het verenigingsleven mag natuurlijk niet ontbreken. Verder de verschillende instanties, zoals, brandweer, gezondheidszorg, kerken en scholen.

  • Twitter

  • Facebook

203