• structuurvisie herz 1

Structuurvisie - herziening 1

UDDEL    -    De gemeenteraad van Apeldoorn heeft onlangs besloten om in te stemmen met de herziening1 van de de structuurvisie Uddel, dorp met toekomst, waar het mogelijk wordt gemaakt met maatwerk in bijzondere gevallen bebouwing aan de van en op open plekken in het dorp te realiseren onder de volgende voorwwarden:

a. betreft kleine initiatieven van maar 2 woningen in één bouwvolume

b. de afstand tot de naburige bebouwde kavel bedraagt minimaal 25 meter

c. door landschapsverevening bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de locatie en directe omgeving

d. aansluitend aan bestaande dorpsbebouwing

De hele structuurvisie 'Uddel, dorp met toekomst' te lezen op:

http://digitaleplannen.apeldoorn.nl/plannen/NL.IMRO.0200.sv1008-/NL.IMRO.0200.sv1008-vas1/t_NL.IMRO.0200.sv1008-vas1.pdf

Plaats een reactie


Laat een bericht achter

  • Over ons

    Uddel.info is een site waar je het heden en verleden over Uddel kunt vinden. De ondernemers uit Uddel staan erop. De meesten met een link naar de site van het desbetreffende bedrijf.

    Het verenigingsleven mag natuurlijk niet ontbreken. Verder de verschillende instanties, zoals, brandweer, gezondheidszorg, kerken en scholen.

  • Twitter

  • Facebook

203