• startavond 9
  • startavond 11
  • startavond 4

Uddel, '30 dagen zonder alcohol' van start

UDDEL   -    Woensdagavond  was er de startavond in het Blanke Schot van '30 dagen zonder alcohol in Uddel'. Het was een beetje een valse start, de voorzitter van de werkgroep Henk van den Berge en ook wethouder Paul Blokhuis moesten verstek laten gaan. Maar Steven Gerritsen, stadsdeelmanager van de gemeente Apeldoorn had nu de taak om de avond in goede banen te leiden deed dat op voortreffelijke wijze. Wethouder Paul Blokhuis was via een videoboodschap toch aanwezig in de zaal en onderstreepte de belangrijkheid van het onderwerp en ondersteunde de actie door er ook aan deel te nemen.

In de aanloop naar deze startavond heeft men vanuit Jip/Stimenz al aandacht gevraagd voor de actie '30 dagen zonder alcohol in Uddel'. Men heeft gesprkken gevoerd met jongeren in Uddel, was aanwezig op de zomermarkt dit jaar en op de Bijenmarkt. Deze week heeft men de Rehobothschool en de Prins Willem-Alexanderschool bezocht waar de kinderen konden oefenen met de promillagebril. Het gaat er niet om, om met een opgestoken vinger te zwaaien, maar het gaat er om bewustwording bij te brengen onder de jongeren en ook bij de ouders.

De belangstelling  vanuit de bevolking van Uddel viel tegen op de startavond. Vanuit de drie kerken in Uddel en de drie scholen in Uddel waren vertegenwoordigers aanwezig en van Jip en Stimenz. De afwezigen hebben een zeer interessant en boeiende uitleg gemist wat het betekent als men op jonge en soms zeer jonge leeftijd alcohol gebruikt. Hiervoor was uitgenodigd mevrouw Monique Spaan, kinderarts, verbonden aan de alcoholpoli van het Gelreziekenhuis te Zutphen.

Kinderarts Spaan waarschuwde dat alcohol drinken niet alleen slecht is voor jongeren, maar ook voor zwangere vrouwen. "Als je alcohol drinkt op jonge leeftijd sterven je hersencellen af" zegt ze. Bij het drinken van 1-2 glazen per keer dan werken je hersenen minder goed en als langdurig 25 glazen per week drinkt dan krijg je hersenbeschadiging. Het geheugen vermindert, je denken vertraagt, je kunt je minder goed aanpassen aan nieuwe situaties en het volume van je hersenen kan 15% krimpen. Alcohol is giftig en wordt in de lever afgebroken en het slijmvlies in de maag kan beschadigen. Bij langdurig alcoholgebruik kan men maagvliesontsteking krijgen en ook een maagzweer.

Andere signalen bij alcoholgebruik onder jongeren zijn dat de schoolprestaties achteruitgaan en men geen eetlust meer heeft, vergeetachtig wordt en ineens oudere vrienden heeft.

De kinderarts, mevrouw Spaan liet ook een tabel zien van 2008 tot 2014 waarin te zien was het aantal jongeren dat door een overdosis alcohol in coma in het ziekenhuis terecht kwam. Waren dat er in 2008 - 350 minderjarigen, in 2014 was het aantal minderjarigen met een overdosis alcohol al gestegen naar 783.

Gebruikers van alcohol tussen de 11 en 17 jaar is gemiddeld 15 jaar oud. Men heeft een gemiddeld alocholpromillage van 1.89. Ze komen vaak uit een tradtioneel gezin en hebben een nederlandse achtergrond. Bij de 12-13 jarigen drinkt 25% regelmatig en is 16% wel eens dronken geweest en bij de 14-jarigen weet 40% wel wat een kater is en 9% besteed een deel van het zakgeld aan drank.

Vanuit de zaal werd de vraag gesteld door een ouder: "Zijn wij als ouders niet te lui om onze kinderen in de gaten te houden". Met andere woorden proberen niet we niet te veel de verantwoordelijkheid te leggen bij o.a. het onderwijzend personeel van de school waar de kinderen naar toe gaan. Als kinderen ergens anders zijn dan thuis voelen we ons als ouders dan ook verantwoordelijk voor het doen doen en laten van onze kinderen. Kinderen gaan vaak mee doen met de groep om er niet buiten te vallen.

Kinderarts, mevrouw Spaan trok de vergelijken met het roken. "We vonden het heel normaal dat iedereen rookte en nu is dat tegenwoordig niet meer gewoon omdat de gevaren van het roken onderkend. Met het gebruik van alcohol zal het ook zo gaan. We gaan het winnen, maar nu nog niet".

Alcohol: Hoe jonger je begint; hoe dommer je wordt.

Er is ook een gunstig effect van alcohol bij gezonde mannen ouder dan 40-jaar en bij vrouwen na de overgang.

Er lag ook een schrijven, voor alle aanwezigen, van ds. A. Goedvree, predikant van de hervormde kerk in Uddel. Hierbij een gedeelte uit die brief:

"30 dagen zonder alcohol. Voor de èèn is dat geen probleem, want die heeft misschien in geen 30 jaar alcohol gedronken. Voor de ander is dat een onoverkomelijke zaak, want die kan nog geen 30 uur zonder een boreel. Laten we eerlijk zijn alcoholmisbruik is een probleem in Uddel, zowel onder jongeren als onder ouderen. Dat heeft ingrijpende persoonlijke en sociale gevolgen. En misschien is het grootste probleem dat het zich allemaal in het verborgene afspeelt van de schone schijn...

De praktijk leert dat er helaas vaak meer gedronken dan gebeden wordt - met alle nare gevolgen van dien. Durven we het aan om eens kritisch te kijken naar ons drankgebruik en naar de achterliggende reden waarom het vaak een glaasje meer wordt dan de bedoeling is? De Kerk gelooft en belijdt dat de ware vreugde en vrede aleen te vinden is in de persoon en het werk van Jezus Christus. Als we oprecht zien op Hem en Zijn genade, moeten we eerlijk zien op onszelf - en daarmee ook op ons alcoholgebruik. Ook ten aanzien van het kratje bier en het rekje wijn geldt: HEERE, wat wilt Gij dat ik dien zal?

Wat is het dan goed om 30 dagen de fles te laten staan en de nuchtere waarheid van ons leven onder ogen te zien. Hopelijk zal het er voroal toe bijdragen dat velen weer godzalig zullen gaan bidden. Daarbij denken we ook aan het woord van de Apostel Paulus: 'En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld van de Geest'. ".

Als er zijn die nog mee willen doen aan '30 dagen zonder alcohol in Uddel' die kunnen zich opgeven via: 088 - 7846222 of via de mail: jipapeldoorn@stimenz.nl

Via de facebookpagina kan ook: www.facebook.com/30dagenzonderalcoholuddel

Van de aanwezigen op de startavond hebben velen zich opgegeven om hieraan deel te nemen.

Plaats een reactie


Laat een bericht achter

  • Over ons

    Uddel.info is een site waar je het heden en verleden over Uddel kunt vinden. De ondernemers uit Uddel staan erop. De meesten met een link naar de site van het desbetreffende bedrijf.

    Het verenigingsleven mag natuurlijk niet ontbreken. Verder de verschillende instanties, zoals, brandweer, gezondheidszorg, kerken en scholen.

  • Twitter

  • Facebook

203