Uddelermeer

Het Uddelermeer, 'wereldberoemd' in Nederland. Veel Nederlanders kennen het Uddelermeer, het hoogst gelegen meer van ons land, als het enige zwemwater dat er was in de omgeving. Er wordt al jaren niet meer gezwommen in het Uddelermeer. De badhokjes die er stonden zijn tientallen jaren geleden afgebroken. De levendigheid die er aan de oever van het Uddelermeer heerste door de aanwezigheid van de mensen die er kwamen om te zwemmen is verworden tot 'stilte waarin de historie doorklinkt'. Als je nu aan de rand van het water staat, daar waar de badhokjes stonden, dan kun je de beelden nog weer de geest halen hoe het toen was, tenminste als je oud genoeg bent om dat te weten.

Het Uddelermeer met de Hunnenschans is altijd een bron van inspiratie geweest. Het heeft dan ook mooie verhalen, legendes, voortgebracht. In de Veluwse sagen speelt het Uddelermeer, met zijn schijnbaar onpeilbare diepte, precies die mysterieuze rol die diepe meren in volksverhalen schijnen te moeten vervullen. Maar ook tegenwoordig is het Uddelermeer voor velen nog onderwerp van gesprek. Eind vorige eeuw, in de jaren negentig was er zelfs nog onenigheid. Er waren toen plannen om het Uddelermeer schoon te maken. Het was ernstig vervuild met fosfaat en stikstof, waardoor er veel algengroei voorkwam. Die schoonmaakoperatie, die tweeënhalf miljoen gulden moest gaan kosten, is op het laatste moment afgelast vanwege protesten van palynologen - onderzoekers van stuifmeelkorrels in historische grondlagen - en ook de stadsarcheoloog van de gemeente Apeldoorn. Volgens de wetenschappers zou de schoonmaak van het Uddelermeer een vrijwel uniek, onverstoord historisch archief vernietigen van stuifmeelpollen die in het slib van het meer zijn vastgelegd. Daarmee zou de mogelijkheid verloren gaan om precies te weten te komen hoe de vegetatie op de Veluwe zich van jaar tot jaar heeft ontwikkeld. In het Uddelermeer is die schat vrijwel compleet bewaard gebleven. In de eerste zes meter slib zit de hele periode opgeslagen van deze eeuw tot aan 800 voor Christus. Dat is dus inclusief de Romeinse ijzertijd, de Middeleeuwen en de kleine ijstijd daarna.

De laatste tijd gaan weer stemmen op om het Uddelermeer weer te mogen gebruiken als zwemwater. Maar of het ooit zover komt, dat ligt nog verborgen in de toekomst. Maar niets in onmogelijk, want als een Uddelnaar iets echt wil, dan komt het er ook.

  • Over ons

    Uddel.info is een site waar je het heden en verleden over Uddel kunt vinden. De ondernemers uit Uddel staan erop. De meesten met een link naar de site van het desbetreffende bedrijf.

    Het verenigingsleven mag natuurlijk niet ontbreken. Verder de verschillende instanties, zoals, brandweer, gezondheidszorg, kerken en scholen.

  • Twitter

  • Facebook

230