Uddel

Uddel is een dorp wat ligt midden op de Veluwe.  Bekender dan het dorp zelf is voor velen het Uddelermeer. In 792 werd voor het eerst melding gemaakt van Uddel, of zoals het toen heette Uttiloch, in een akte ten tijde van Karel de Grote.

Uddel telt ongeveer 2800 inwoners en is een dorp dat valt onder de gemeente Apeldoorn.

Veel over de geschiedenis van Uddel kun je lezen in het boek 'Uttiloch, Utteld, Uddel, met als ondertitel 'de geschiedenis van een strijdbare dorpsgemeenschap'. Deze ondertitel geeft al aan dat de inwoners van Uddel door de eeuwen heen hard hebben gewerkt, en men dan ook trots terugkijken op datgene wat zo heeft bereikt. Men werkt nog steeds hard om het bereikte vast te houden en verder uit te bouwen. Lange tijd hebben veel inwoners van Uddel hun brood verdiend door te werken in de kroondomeinen, waar Uddel tegenaan ligt.

Naast het harde werken vond en vindt men ook tijd voor verenigingsleven. Uddel kent vele verenigingen en vaak is men lid van meer dan één vereniging.

Veel is er veranderd in de loop van de jaren, de tijd staat ook hier niet stil. Oude gebouwen verdwijnen, wat soms jammer is. Maar ze moeten plaats maken voor nieuwbouw om zo de jongeren ook een plaats te geven in de dorpsgemeenschap.

Uddel is een dorp dat 'leeft' en vaak bruist van activiteiten. Want als een Uddelnaar iets wil dan komt het er ook!

 

 
 
  • Over ons

    Uddel.info is een site waar je het heden en verleden over Uddel kunt vinden. De ondernemers uit Uddel staan erop. De meesten met een link naar de site van het desbetreffende bedrijf.

    Het verenigingsleven mag natuurlijk niet ontbreken. Verder de verschillende instanties, zoals, brandweer, gezondheidszorg, kerken en scholen.

  • Twitter

  • Facebook

221